Welke verzekeringen heb je nodig als je huurt in België?

Lifestyle door Djamila

Als je in België gaat huren, is het belangrijk om goed na te denken over welke verzekeringen je nodig hebt. Niet alleen om jezelf te beschermen, maar ook om ervoor te zorgen dat je voldoet aan de wettelijke of contractuele vereisten. Welke verzekeringen zijn verplicht en welke zijn optioneel? En hoe verschillen deze verzekeringen van wat je gewend bent in Nederland? In dit artikel geven we je een overzicht van de belangrijkste verzekeringen die je nodig hebt als je gaat huren in België, zodat je goed voorbereid aan je avontuur kunt beginnen.

Brandverzekering

De brandverzekering is veruit de belangrijkste verzekering voor huurders in België. Deze verzekering is in veel gevallen verplicht. De brandverzekering dekt in principe meer dan alleen brand. Hoewel ze het in België hebben over de brandverzekering, is het een heel uitgebreide verzekering die goed te vergelijken is met de Nederlandse woonverzekering.

Of een brandverzekering al dan niet verplicht is, hangt af van verschillende factoren. In de eerste plaats speelt het gewest waarin je huurt een rol. Als huurder ben je enkel in Vlaanderen en Wallonië verplicht om een brandverzekering af te sluiten, in Brussel is dit niet wettelijk verplicht. Daarnaast speelt ook de datum van de overeenkomst een rol. De verplichting geldt in Vlaanderen bijvoorbeeld enkel voor huurovereenkomsten die vanaf 1 januari 2019 zijn afgesloten. Naast de wettelijke verplichting kan er ook sprake zijn van een contractuele verplichting. In de huurovereenkomst kan dan een clausule zijn opgenomen waarin staat dat de huurder verplicht over een brandverzekering moet beschikken. In vrijwel iedere huurovereenkomst is deze clausule opgenomen, waardoor een brandverzekering de facto verplicht is als je huurt in België.

Inboedelverzekering

De wet verplicht enkel een brandverzekering die de aansprakelijkheid voor brand en waterschade dekt. Schade aan de eigen inboedel hoef je niet te verzekeren, maar dit is wel aan te raden. Zeker omdat dit meestal een vrij goedkope toevoeging aan de brandverzekering is. Bij een inboedelverzekering zal de verzekeraar ook een vergoeding toekennen voor je inboedel die verloren is gegaan bij een brand of bij natuurgeweld.

Familiale verzekering

De familiale verzekering is te vergelijken met de AVP-verzekering in Nederland. Deze familiale verzekering is niet verplicht, maar bijna iedere Belg heeft het afgesloten. De familiale verzekering vergoedt de persoonlijke aansprakelijkheid. Als je bijvoorbeeld bij een verhuizing een nieuwe bank op de geparkeerde auto van de buren laat vallen, zal de familiale verzekering de schade aan de auto vergoeden. Aanvullend dekt het bijvoorbeeld ook schade die is aangericht door je kinderen of door je hond, bijvoorbeeld als je hond uit je huurwoning ontsnapt en een voorbijganger bijt. Ook dit is een behoorlijk interessante verzekering voor huurders in België.

Rechtsbijstandverzekering

De rechtsbijstandverzekering is een verzekering die zorgt voor juridische bijstand en die ondersteuning biedt als je naar de rechtbank moet. Als huurder is het belangrijk dat de rechtsbijstandverzekering ook een dekking biedt voor huurgeschillen. Als er bijvoorbeeld een discussie ontstaat over de vrijgave van de huurwaarborg zal de verzekeraar juridische bijstand verlenen.